Activiteiten

 

Kijk ook 'ns bij amnesty.nl/kom-in-actie

Actie banner

Brieven schrijven

Scholenwerk

Schrijfactie

Groetenkaartenactie

Subgroep Rusland

Collecte 14-20 maart 2021

 

'Mijn bijdrage aan een betere wereld is het in actie komen voor mensen die groot onrecht wordt aangedaan.
Amnesty International - onpartijdig, onafhankelijk en betrouwbaar - maakt dit mogelijk.' - Lucie

'Mensenrechten zijn een wezenlijk onderdeel van het bestaan, zonder die rechten kan een mens zichzelf niet volledig ontplooien.
In veel landen worden mensen vervolgd als ze hun mening uiten en ik draag graag mijn steentje bij om al die dappere mensen te helpen.' - Anja