Activiteiten

 

Schrijfactie

Groetenkaartenactie

Brieven schrijven

Scholenwerk

Subgroep Rusland

Collecte 14-20 maart 2021

Internationale Vrouwendag

De Internationale Vrouwendag op 8 maart viel in 2020 op zondag. Dus werd de Amnesty rozen-uitdeel-actie te houden bij twee kerken in Uithoorn.
De Schutse pkn-uithoorn.nl
De Burght emmaus-uithoorn.nl
We konden 250 rozen uitdelen, om aandacht te vragen voor de ongelijke behandeling van vrouwen, op veel te veel plekken in de wereld...



 

Terugblik



 

'Mijn bijdrage aan een betere wereld is het in actie komen voor mensen die groot onrecht wordt aangedaan.
Amnesty International - onpartijdig, onafhankelijk en betrouwbaar - maakt dit mogelijk.' - Lucie

 

 

Brugklassers klussen voor Amnesty

Grote pauze op het VeenLanden College in Vinkeveen. Elf brugklasleerlingen komen bij elkaar in een wiskundelokaal met hun begeleider Claudia Röling. Zij gaan de opbrengst van hun project 'Jij de Baas' overhandigen aan vertegenwoordigers van Amnesty International. Vier maanden geleden begonnen zij, net als alle brugklassers van het VLC, aan dit project. Na een informatieronde konden zij toen een goed doel kiezen waarvoor ze een kleine onderneming zouden oprichten. In Vinkeveen kozen vier groepjes voor Amnesty International. Met allerlei activiteiten gingen de vier ondernemingen aan de slag. Ze verkochten key-cords, ze haalden lege flessen op. Zelfs werd er een ontbijt-service georganiseerd. Alles bijeen leverde dat 289 euro op.
In deze grote pauze op overhandigen ze dit aan Tom van Meijgaarden en Bert Schaap van de Amnesty werkgroep 366 uit Uithoorn. Deze zijn zeer verrast door de inzet en vindingrijkheid van de leerlingen en ook met de opbrengst. Zij zullen het geld doorgeven aan de landelijke organisatie van Amnesty International.

 

Dineren bij kaarslicht
Restaurantactie
dec 2016
in restaurants

 

'Mensenrechten zijn een wezenlijk onderdeel van het bestaan, zonder die rechten kan een mens zichzelf niet volledig ontplooien.
In veel landen worden mensen vervolgd als ze hun mening uiten en ik draag graag mijn steentje bij om al die dappere mensen te helpen.' - Anja


 

 

Kijk ook 'ns bij www.amnesty.nl/actiecentrum

Actie banner