Vragen aan Amnesty Uithoorn

Genoeg vrijwilligers?
Hebben jullie iets aan mij?
Kan ik thuis iets doen?
Wat doet Amnesty?

/\

Zijn er in Uithoorn en De Kwakel genoeg vrijwilligers
voor Amnesty?

Nee, we zouden graag wat meer aandacht besteden aan het scholenwerk en zijn actief op zoek naar een scholenwerker. Zo iemand onderhoudt het contact met de scholen in Uithoorn en De Kwakel en ondersteunt de acties van Amnesty International die gericht zijn op de jeugd. Het hoofdkantoor van Amnesty in Amsterdam verzorgt ook speciale (gratis) trainingen voor scholenwerkers. Meer info?

/\

Ik heb weinig tijd en hou niet zo van vergaderen.
Hebben jullie wel iets aan mij?

De Amnesty-groep Uithoorn doet zo nu en dan een beroep op zogenaamde flexwerkers. Dat zijn mensen die gevraagd worden mee te helpen bij een bepaalde actie. Het betreft dan een afgeronde klus waarvan van te voren vaststaat hoeveel tijd het kost. En ook voor dit soort activiteiten geldt: komt het niet uit, dan vragen we je een volgende keer.

/\

Kan ik thuis iets doen voor Amnesty?
Het actief lidmaatschap van Amnesty is volledig toegespitst op wat jij wilt, wat je kunt en de tijd die je eraan wilt besteden. Je zou je bijvoorbeeld kunnen aanmelden als deelnemer aan het bliksemactienetwerk. Het is een concrete activiteit: iemands leven is in gevaar en dan begint het netwerk gelijk een brieven en/of e-mail actie. Er wordt vanuit alle hoeken van de wereld meegedaan en dat maakt meteen indruk. De bliksemacties van Amnesty maken machthebbers die de bevolking onderdrukken duidelijk dat zij op de voet worden gevolgd. Aanmelden voor het bliksemactienetwerk kan via

/\

Wat doet Amnesty International precies?
Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging die werkt voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen binnen redelijke termijnen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van marteling en van de doodstraf en die zich verzet tegen buitengerechtelijke executie en 'verdwijning'. Amnesty International opereert onafhankelijk van enige overheid, politieke of religieuze stroming en wordt door vrijwillige bijdragen gefinancierd. Amnesty International heeft raadgevende bevoegdheid bij onder meer de Verenigde Naties.

Bij de Links staat waar je nog veel meer over Amnesty kan lezen.

/\

“Vaak vergelijk ik mijn levensomstandigheden met die van de mensen voor wie ik een brief verstuur of een mail of een groet. Als ik in hun schoenen stond zou het mij enorm steunen wanneer iemand voor mij actie voerde! Daarom werk ik voor Amnesty.“ - Bert